Technofis Danışmanlık olarak Profesyonel hizmetler sunmak isteyen işletmelerimize sunduğu eğitimler ile fark yaratmakta.

Verdiğimiz eğitim hizmetlerimiz:

Kosgeb LogoKOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri

 

Iso Icon E1453912560619 ISO Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

Eğitim Adı
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği İç Denetçi Eğitimi
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
ISO 16949 Temel Eğitimi
ISO 13485 (ISO/TR 14969 Uyumlu) Temel Eğitimi
ISO 16949 İç Denetçi Eğitimi
Hastanelerde IWA-1 (ISO 9001 Uygulamasi) Temel Eğitimi
GlobalGap Temel Eğitimi
ISO/TR 10013 Sistem Dokümantasyon Eğitimi
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Eğitimi
ISO 10015 Eğitim Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
ISO 10017 İstatistiksel Teknikler Eğitimi
ISO 10012 Kalibrasyon Yönetimi (Ölçme Yönetim Sistemi) Temel Eğitimi
ISO 10006 Proje Yönetimi Temel Eğitimi
ISO 10007 Konfigürasyon (İzlenebilirlik) Yönetimi Temel Eğitimi
Toplam Kalite Eğitimi
Kamu ve Özel Öğretim Kurumlarında IWA-2 (ISO 9001 Uygulamasi) Temel Eğitimi
Yerel Yönetimlerde IWA-4 (ISO 9001 Uygulamasi) Temel Eğitimi
ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Temel Eğitimi
ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları İç Denetçi Eğitimi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
ISO 13485 (ISO/TR 14969 Uyumlu) İç Denetçi Eğitimi
ISO 31000 Risk Yönetimi Temel Eğitimi
ISO 14971 Tıbbi Cihazlarda Risk Yönetimi
Kalite Uzmanlığı Sertifika Programı
ISO 19011 Genel İç Tetkikçi Temel Eğitimi
ISO 10005 Kalite Kontrol Yönetimi Temel Eğitimi
BRC Temel Eğitimi
ITU İyi Tarım Uygulamaları Temel Eğitimi
GlobalGap İç Denetçi Eğitimi
ITU İyi Tarım Uygulamaları İç Denetçi Eğitimi
ISO 50001 (BS EN 16001) Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
ISO 50001 (BS EN 16001) Enerji Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar – Kalite ve Yeterlilik İçin Özel Şartlar Temel Eğitimi
TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar – Kalite ve Yeterlilik İçin Özel Şartlar İç Denetçi Eğitimi

Ce CE İşaretlemesi Eğitimleri

Eğitim Adı
CE Makine Emniyeti Direktifi Eğitimi
CE İşareti Temel Bilgilendirme Eğitimi
Tıbbi Cihazlarda CE İşaretlemesi Eğitimi
Yapı malzemelerinde CE İşaretlemesi Eğitimi
CE Asansör Direktifi Eğitimi

Kisisel Gelisim Kişisel Gelişim Eğitimleri

Eğitim Adı
Etkin Yazılı İletişim ve Raporlama Teknikleri Eğitimi
Etkin Sunum Teknikleri
Telefon Görüşme Teknikleri
İletişim Becerileri Eğitimi
Takım Yönetim Eğitimi
Sıcak Satış Eğitimi
Performans Eğitimi
Mesleki Etik Eğitimi
Etkili İletişim ve İmaj Eğitimi
Kişisel Güven Temel Eğitimi
Kişisel Takdim ve İletişim Temel Eğitimi
İlişki Yönetimi ve Bakımı Temel Eğitimi
Arşivleme Dosyalama
Ekip ve Takım Çalışması Eğitimleri
Doğa Sporları Turizm Eğitimi

Meslekigelisimkurumsalegitim Mesleki Gelişim Eğitimleri

Eğitim Adı
5 S Eğitimi
Proses Yönetimi ve Geliştirme Eğitimi
FMEA Eğitimi
Finansman Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
Dış Ticaret Temel Eğitimi
Cost Control Eğitimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Eğitimi (Yasal ve Mevzuat Şartlara Uyumlu)
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi (Yasal ve Mevzuat Şartlara Uyumlu)
Eğitimcinin Eğitimi (ISO 10015 Uyumlu)
Genel Metroloji ve Kalibrasyon
Dış Ticarette Standardizasyon ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Eğitimi
Veri Analizi Eğitimi
Kaizen Eğitimi
İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi (SPC)
Risk Yönetimi Eğitimi
Ölçüm Belirsizliği Temel Eğitimi
Medikal Kalibrasyon Temel Eğitimi
Laboratuar Cihazları Kalibrasyonu Temel Eğitimi
Mesleki Bilgilendirme Eğitimi

Kurumsal Uzmanlık Eğitimleri

Eğitim Adı
Ulusal ve Uluslararası Pazarlarda İş ve Kariyer İmkanları
İş Planı, Proje Yönetimi ve Fizibilite Etüdü Hazırlama Eğitimi
Kurumsal Açılım; Hizmet Kalitesinin Arttırılması
Müşteri Memnuniyeti ,Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi
Gıda İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi
Proje Döngüsü Eğitimi
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kalite Altyapısının AB Normları Çerçevesinde Geliştirilmesine Yönelik Kalite Uzmanı Yetiştirme Programı
Katı Atıkların Yönetimi ve Sürdürülebilir Çevre Yönetim Sistemi
Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
Fındık Üretiminde İyi Tarım Uygulamaları ve Global Gap Eğitimi
Kayısıda Soruna Son Akreditasyon
Kurumsal Gelişim Eğitimi
Kalite Yönetim Sistemiyle Daha Kaliteli Hizmet Eğitimi
HACCP Planı Hazırlama ve Yönetimi Eğitimi
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalı Arcgis Eğitimi
Yatırım Projeleri için Fizibilite Hazırlama Eğitimi
Hijyen Eğitimi
Tarımsal Yayımda Başarı İçin Eğiticilerin Eğitiminde Kişisel Gelişim Eğitimi
Alternatif Üretim Kaynakları ve Ekim Nöbeti Programları
Yönetim Sistemleri Baş Denetçilik Eğitimi
Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
Sürdürülebilir Çevre
Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimi
Yeni Araştırmalarla Kaliteli Hizmet Sunumu Eğitimi
Dış Ticarette Standardizasyon, Akreditasyon ve Sertifikasyon Uygulamaları
A-2 Tipi Mühendislik Akustiği Eğitimi
Türk Ticaret Kanunu Uygulama Yöntemleri Eğitimi
İyi Tarım Uygulamaları ve Global Gap Eğitimi
Yeni Araştırmalarla Kaliteli Hizmet Sunumu
Kültür Turizm Personeli, Türk Dünyası Kültür Başkentliğine Hazırlanıyor Eğitimi
Dış Ticarette Standardizasyon, Akreditasyon ve Sertifikasyon Uygulamaları Baş Denetçi Eğitimi
Kamu İhale Mevzuatı Eğtimi
MS Office Programları Eğitimi
Grafik – Web Tasarımı Eğitimi
Güleryüzlü Emniyet
Kaligrafi Temel Eğitimi
Hizmet Verimliliğinin Artırılması-Yalın Üretim Eğitimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi, Memnuniyeti ve Bağlılığı Yaratma Eğitimi
Süt Sığırcılığında Doğru Besleme Yöntemleri ile Verim Sağlama
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi
Temel Yalın Verimlilik Eğitimi
Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi
Araştırma ve Ürün Geliştirme Danışmanlığı
Otelcilik ve Turizm Eğitimi
Alternatif Turizm Uygulamaları Eylem Planı Hazırlama Danışmanlığı
Muhasebe ve Finans Uygulamaları Eğitimi
Amatör Denizcilik ve Yelkencilik Turizmi Eğitmleri
Kurumsal Mükemmellik Odaklı Kalite Yönetimi Eğitimi
Çevre Yönetimi Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
Çevresel Risk Analizi Eğitimi
Çevre Mevzuatı Eğitimi
SWOT Analizi Eğitimi
Stratejik Planlama Eğitimi
İç Kontrol Eylem Planı Oluşturma Eğitimi
EFQM Eğitimi
6 Sigma Eğitimi
IFS İç Denetçi Eğitimi
Başarılı Erişkin Eğitimi
ÇED Raporu Hazırlama Eğitimi
Kişisel Gelişimin Polis Eğitimindeki Rolü Kursu
Diksiyon ve Etkili Hitabet Eğitimi
İş Hayatına Hazırlık Eğitimi
Davranış Geliştirme ve Beden Dili Eğitimi
Zaman Yönetimi Eğitimi
Kişisel İmaj-Protokol ve Görgü Kuralları Eğitimi
Biyomedikal Kalibrasyonu Eğitimi
İlk Yardım Bilgilendirme Eğitimi
Satış Stratejileri ve Pazarlama Teknikleri Eğitimi
İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Eğitimi
Tarım Sektörü Uluslararası Standartları ve Yönetim Sistemleri Eğitimi
Yönetici Asistanlığı ve Ofis Yönetimi Eğitimi
Beden Dili ve Etkili İletişim Eğitimi
Analiz Kalitesi Sağlanmasında Numune Alım ve Kabulü Eğitimi
Mental Aritmetik Eğitimi
İletişim Eğitici Eğitimi
Satranç Eğitimi
Anne Çocuk Gelişimi Eğitimi
İnovasyon Eğitimi
Verimli Eğitim İçin Etkili İletişim
Hastane Otelciliği Eğitimi
Laboratuvar Güvenliği Eğitimi
Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
Süreç Yönetimi Eğitimi
CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi
Proses Yönetimi ve Modern Yönetim Becerileri Eğitimi
Global Pazar ve Standardizasyon Sistemi Eğitimi
Bilinçli Sulama Eğitimi
Meyvecilikte Zirai İlaç ve Gübre Kullanımı Eğitimi
ISO 14644 Standartlara Uygun Temiz Oda ve Laf Kabini Validasyonu Eğitimi
MUTLU POLİS HUZURLU HALK EĞİTİMİ
Toprak Verimliliği Odaklı Bitki Sağlığı Bitki Besleme ve Pazarlama Teknikleri Eğitimi
İşaret Dili Eğitimi
Planlama İle Gelen Başarı; Eğitim Koçluğu
Aile Eğitimi
Trüf Mantarı Yetiştiriciliği Eğitimi
Patent ve Marka Eğitimi
AR-GE Eğitimi
Yaratıcı Drama Eğitimi
Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Başarılı Girişimcilik Eğitimi
Başarılı İş Görüşme Teknikleri Eğitimi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Becerileri
Mevzuat Adaptasyon Projesi Eğitimi
Satış Teknikleri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
Girişimcilik , Koçluk ve Yöneticilik Eğitimi
Başarı ve Motivasyon Eğitimi
Liderlik ve Liderlik Geliştirme Eğitimi
Kültürel Farklılıklar ve İletişim Eğitimi
Turistik İngilizce Eğitimi
Stres Yönetimi İle Herkesle Doğru İletişim Eğitimi
Gıda Kalite ve Kontrol Eğitimi
Gelecek Nesiller İçin Bilinçli Üretici Kaliteli Süt
Yeniden Yapılandırma ve Re-Organizasyon Eğitimi
Koçum Benim
Marka Yönetimi
Satış Teknikleri ve Pazarlama
İllerde Yönetişim
KİŞİSEL GÜVEN VE KURUMSAL KİMLİK EĞİTİMİ
AB Proje Yönetimi Eğitimi (PCM )
Ulusal ve Uluslararası Hibe ve Teşvik Sistemleri Eğitimi
Uygulamalı Proje Yazım Teknikleri Eğitimi
Proje Plan ve Bütçe Hazırlama Eğitimi
Proje Fikri Üretme ( Yaratıcı Düşünce ) Eğitimi
Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
Proje Pazarlama Eğitimi
Acil Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Gelişim Eğiticinin Eğitimi
Besi ve Yumurta Tavukçuluğu Eğitimi
Hayvan Sağlığı Eğitimi
Kariyer Rehberliği Eğitimi
KAMU PERSONEL YÖNETİMİ VE KALİTESİNİ ARTIRMA EĞİTİMİ
Liderlik Kampı Eğitimi
Ben,İşim ve Geleceğim-Herşeyin Başı İletişim
Kurumsal İletişim, Nitelikli Yönetim, Etkin ve Sonuç Odaklı Çalışan Eğitimi
Münazara Eğitimi
Sağlık Personeli İçin Eğitim Becerileri Eğitimci Eğitimi
İş Müracaatı ve Mülakat Teknikleri
İletişim ve Halkla İlişkiler
İş Hayatında Karar Alma ve İkna Etme Yöntemleri Eğitimi
Stres yönetimi ve Farkındalık
İş Yaşamında Profesyonel Davranış ve İş Ahlakı