Genç Çiftçi Destek Programı

Genç Çiftçi Destek Programı

Genç Çiftçi Destek Programı

Genç Çiftçi Destek Programı

Genç Çiftçi Destek Programı, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kırsal Alanda ikamet eden/etmeyi planlayan ve 18 ila 40 yaş aralığındaki çiftçi ve çiftçi adaylarına yönelik “Genç Çiftçi Destek programında” bir proje çağrısı ilan etmektedir. Başvuru Sahipleri bu destekten bir defaya mahsus olarak yararlanabilirler. Destekten yararlanmaya hak kazanan başvuru sahiplerinden Hibe Sözleşmesi aşamasında başvuruda taahhüt edildiği üzere Kırsal Alanda ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesi istenilmektedir. Kırsal Alan olarak tanımlanan alanlar ile ilgili bilgi aşağıda “Tanımlar” kısmında ve Genç Çiftçilerde aranan koşullar “Genç Çiftçilerde aranan koşullar” kısmında yer almaktadır. Proje başvuruları ile ilgili Kocaeli’deki ilçe müdürlüklerinde “Genç Çiftçi Proje Yürütme Birimleri” oluşturulmuş olup bu programa başvuru yapmak isteyenlerin ilgili ilçe müdürlüğündeki proje yürütme birimi ile görüşmeleri ve özellikle proje kapsamında ikamet ettikleri veya etmeyi planladıkları yerin “Kırsal Alan” tanımına uygun olup olmadığı hakkında bilgi almaları tavsiye edilmektedir.

Genç Çiftçi

Uygun proje konuları: Başvuruların “Tavsiye Projelere” uygun olarak hazırlanması zorunluluğu bulunmamakta olup “Bitkisel Üretim” ile “Yöresel Tarım Ürünleri (Coğrafi İşaretli Ürün), Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması ve Paketlenmesine” yönelik olarak Tavsiye Projeler haricinde farklı ölçekte ve hibe miktarında “Özel Proje” ile başvuru yapılabilir.

Son başvuru tarihi: 5 Mayıs 2017, Cuma

 

 

Tanımlar

TanımAçıklama
Genç ÇiftçiKırsal Alanda ikamet eden/etmek isteyen ve 18-40 yaş aralığında (1 Nisan 1977 – 31 Mart 1999 tarihleri arasında doğmuş) tarımsal faaliyette bulunan/bulunmak isteyen Gerçek Kişiler
Kırsal AlanNüfusu 20 binden az olan yerleşimler ile 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun yürürlüğe girmesinden önce tüzel kişiliğe sahip olan ve nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimleri

* Tüzel kişilik olarak il ve ilçe merkezlerine bağlı mahalleler, il/ilçe merkezinin bir bütünü olarak kabul edilir.

* 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun haricindeki diğer kanun ve mevzuat ile tüzel kişilik olarak il ve ilçe merkezlerine bağlı mahalleler, il/ilçe merkezinin bir bütünü olarak kabul edilir.

TİGEMGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Merkez Birliği1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu ile kurulmuş olup faaliyeti bütün yurdu kapsayan, aynı zamanda il ve bölge birlikleri ile kooperatiflerinin de bağlı olduğu tüzel kişilik
Sözleşmeli Üretim26/04/2008 tarihli ve 26858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Sözleşmeli Üretim ile ilgili Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik doğrultusunda yapılan tarımsal üretim
Tavsiye Projeİçeriği, adı, yatırım kalemleri ve ölçeği TİGEM tarafından belirlenmiş tarımsal üretime yönelik hibeye esas proje (Hayvansal üretime yönelik projelerde uygulanması zorunludur.)
EngelliDoğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeki ile toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi
Örgün EğitimAçık lise ve açık üniversitedeki eğitim hariç, düzenli bir biçimde yapılan, öğrencilerin belirli zaman ve mekanlarda derslere katılmasının gerektiği eğitim
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanı
HAYBİSBakanlık tarafından oluşturulan hayvan kayıt sistemi
İşletme Tescil BelgesiSığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerlere il veya ilçe müdürlüklerince verilen imzalı belge
Coğrafi İşaretBelirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler (Coğrafi İşaretli Ürünlerin listesi için tıklayınız.)
Basınçlı Sulama SistemiSu kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri
Kapama Bağ/BahçeProje kapsamında tek türle dikim normlarına uygun olarak toplam alan üzerinde tesis edilmiş alan
Etçi IrkEt üretimi amacıyla yetiştiriciliği yapılan ırklar (Angus, Hereford, Limousin, Belçika Mavisi, Şarole vb.)
Kombine IrkHem süt ve hem de et üretimi amacıyla yetiştiriciliği yapılan sığır ırkları (Montofon, Esmer, Simental vb.)
Sertifikalı FidanYurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen Fidan Sertifikasında fidan sınıfı “sertifikalı” olarak belirtilen ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidan
Standart FidanYurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen Fidan Sertifikasında fidan sınıfı “standart” olarak belirtilen fidan
Sertifikalı FideYurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca sertifikalandırılan ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fide
Sertifikalı TohumYurt içinde üretilip, sertifikalandırılan elit, orijinal ve sertifikalı kademedeki tohumluk
Çok Yıllık Tıbbi Aromatik BitkilerListe için tıklayınız.
Yöresel ÜrünDeğişik bölgelerimizde üretilen ve üretildiği yöreye has tat, aroma ve bileşim gibi özelliklere sahip olan ürünler (Liste için tıklayınız.)

Genç Çiftçilerde aranan koşullar

 • TC. vatandaşı olmak
 • Tebliğin yayımlandığı tarih (31.03.2017) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 41 yaşından gün almamış olmak (01.04.1977 ila 31.03.1999 tarihleri arasında doğmuş olmak)
 • Okur-Yazar olmak
 • Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak
 • Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak
 • Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak
 • Hayvansal Üretime yönelik Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Tesis Yapımı ve Hayvan Alımı konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih (31.03.2017) itibarıyla 15 adetten fazla Büyükbaş veya 50 adetten fazla Küçükbaş Hayvan sahibi olmamak
 • Arı ve Arı Ürünleri Yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih (31.03.2017) itibarıyla 50 adetten fazla Arılı Kovan sahibi olmamak
 • 04.2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi hakkında 2016/16 no’lu Tebliğ kapsamında hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya Değerlendirme Komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak
 • Aynı proje konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan, başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olan, Hayvansal Üretime yönelik Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Tesis Yapımı ve Hayvan Alımı konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih (31.03.2017) itibarıyla 15 adetten fazla Büyükbaş veya 50 adetten fazla Küçükbaş Hayvan sahibi olan, Arı ve Arı Ürünleri Yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih (31.03.2017) itibarıyla 50 adetten fazla Arılı Kovan sahibi olan, 05.04.2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi hakkında 2016/16 no’lu Tebliğ kapsamında hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya Değerlendirme Komisyonunca başvurusu reddedilmiş olan veya Aynı proje konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer hibe programlarından yararlanmış olan biri kişinin Eşi olmamak

Uygun proje konuları ve alt-başlıkları

Üretim KonusuAlt-başlıklar
Hayvansal ÜretimBüyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Tesis Yapımı ve Hayvan Alımı
Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Tesis Yapımı ve Hayvan Alımı
Arı ve Arı Ürünleri Yetiştiriciliği ve Tesis Yapımı
Kanatlı Yetiştiriciliği ve Tesis Yapımı
İpekböceği Yetiştiriciliği ve Tesis Yapımı
Bitkisel ÜretimKapama Meyve Bahçesi Tesisi
Fide, Fidan, İç ve Dış Mekân Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
Kontrollü Örtü Altı Yetiştiriciliği
Kültür Mantarı Üretimi projeleri
Yöresel Ürünleri ile Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması ve PaketlenmesiÇok Yıllık Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması ve Paketlenmesi
Coğrafi İşaretli Organik veya İyi Tarım Uygulamalı Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Coğrafi İşareti olan Gıdaların Üretimi

Destekleme

 • Proje başına azami 30 bin TL
 • Proje bütçesi KDV hariç olarak hazırlanır.
 • Destek ödemesi, hibe sözleşmesinin imzalanıp proje yatırımı tamamlandıktan sonra gerçekleştirilir.

Desteklenen harcama kalemleri

 • Makine, Ekipman, Donanım (Traktör ve Bahçe Traktörü hariç)
 • Malzeme
 • Fide, Fidan, Tohum, Misel, Torf, Yumurta
 • Arılı Kovan
 • Canlı Hayvan alımı (Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği proje konuları kapsamındaki canlı hayvan alımları, TİGEM’den gerçekleştirilir. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Tesis Yapımı ve Hayvan Alımı proje konuları kapsamındaki canlı hayvan ve mal alımları Merkez Birliğinden gerçekleştirilir.)
 • Yeni Tesis Giderleri

2017 yılı Tavsiye Projeleri: Bitkisel Üretim ile Yöresel Tarım Ürünleri (Coğrafi İşaretli Ürün), Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması ve Paketlenmesine yönelik aşağıda listelenen Tavsiye Projeler haricinde farklı ölçekte ve hibe miktarında Özel Proje ile başvuru yapılabilir. Özel Projelerin de Tebliğ ve Başvuru Rehberi hükümlerine uygun olması gerekmektedir.

Üretim KonusuAlt-BaşlıkAçıklamaTavsiye Projeler
Hayvansal ÜretimBüyükbaş ve Küçükbaş HayvancılıkCanlı hayvanların temini TİGEM tarafından zorunlu olan ve işletme kapasitesi teslim edilecek hayvan sayısından en az %50 daha büyük kapasitede olan hayvansal üretime yönelik projelerKombine/Etçi Irk veya Melezleri, Sığır Yetiştiriciliği projesi
Manda Yetiştiriciliği projesi (Manda Yetiştiriciliği İl Başvuru Listesi)
Koyun Yetiştiriciliği projesi
Keçi Yetiştiriciliği projesi
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık (Açık, Yarı Açık, Kapalı Sistem) (Duraklı Serbest Sistem) tesis yapımı ve hayvan alımı Merkez Birliği tarafından gerçekleştirilmesi zorunlu olan projeler

Merkez Birliği tarafından uygulanacak Besi ve Küçükbaş Hayvancılık Tesis Yapımı ve Hayvan Alımı Proje Konusunda Hariç olan İller

En az 700 m2’lik (8 baş kapasiteli) kapalı alanı olan Küçükbaş Hayvancılık Tesis Yapımı ve en az 3 adet (8 aylık/erkek) Kombine/Etçi Irk veya Melezleri Büyükbaş Hayvan Alımı projesi
En az 100 m2’lik (80 baş kapasiteli) kapalı alanı olan Küçükbaş Hayvancılık Tesis Yapımı ve en az 20 adet (erkek/dişi) Küçükbaş (Koyun/Keçi) Hayvan Alımı projesi
ArıcılıkEn az 40 adet Arılı Kovan içerikli ve diğer gider kalemleri TİGEM tarafından belirlenen Arı ve Arı Ürünleri Yetiştiriciliği projesi
Kanatlı YetiştiriciliğiYumurtacı Tavukların Korunması ile ilgili Asgari Standartlara ilişkin Yönetmelik ve Biyogüvenlik Talimatı kapsamında gider kalemleri belirtilen Serbest Sistem Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği ve Yeni Tesis Yapımı projesiEn az 80 m2’lik kapalı alanı olan 450 adet Serbest Sistem Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği ve Yeni Tesis Yapımı projesi
En az 80 m2’lik kapalı alanı olan 400 adet Serbest Sistem Kaz, Ördek, Hindi Yetiştiriciliği ve Yeni Tesis Yapımı projesi
En az 80 m2’lik kapalı alanı olan 1000 adet Bıldırcın Yetiştiriciliği ve Yeni Tesis Yapımı projesi
İpek Böcekçiliği

İpekBöceği Uygulama İlleri

En az 80 m2 kapalı alanı olan, 4 paket yumurta, 1 adet termometre ve higrometre, 3 adet kerevitler, 1 adet yaprak kıyma bıçağı ve tahtası, besleme tablaları, 1 adet aspiratör ve vantilatör ile birlikte en az 250 adet dut fidanı dikim kapasitesi olan İpek Böceği Yetiştiriciliği ve Yeni Tesis Yapımı projesi
Bitkisel ÜretimKapama Meyve BahçesiBasınçlı sulama sistemlerinin zorunlu olduğu ve ilgili ürün üretiminde kullanılan makine ekipman içerikli Kapama Meyve Bahçesi Tesisi projeleri

(2017 yılında kurulacak tesislerde dikim sezonunun uygulama takviminin dışında olması durumunda, başvurularda fidan dikimi, geç sonbaharda veya erken ilkbaharda yapılmasına dair taahhüt alınarak diğer giderlerin hibe sözleşmesi içerisindeki zaman diliminde gerçekleşmesi sağlanarak uygulanabilir.)

En az 10 dekar alanda bodur ve yarı bodur olmayan sertifikalı/standart fidan ile Kapama Meyve Bahçesi Tesisi projesi
En az 7 dekar alanda yarı bodur sertifikalı/standart fidan ile Kapama Meyve Bahçesi Tesisi projesi
En az 5 dekar alanda bodur sertifikalı/standart fidan ile Kapama Meyve Bahçesi Tesisi projesi
En az 5 dekarlık alanda malçlı sistem veya askı sistemi veya terbiye sistemli sertifikalı/standart fidanlı ile içerikli Çilek/Bağcılık/Ahududu/Böğürtlen/Kivi vb. projesi
İç ve Dış Mekan Süs Bitkisi YetiştiriciliğiEn az 5 dekarlık açık alanda en az 2000 adet saksılı süs bitkisi ile basınçlı sulama sistem veya etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili içerikli Süs Bitkisi Yetiştiriciliği projesi
En az 1000 m2’lik alanda kontrollü örtü altı tesisinde ve basınçlı sulama sistem içerikli Doğal Çiçek Soğanı/Kesme Çiçek/Saksılı İç ve Dış Mekan Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
Kontrollü Örtü Altı YetiştiriciliğiEn az 500 m2’lik alanda ve basınçlı sulama sistem içerikli Kontrollü Örtü Altı Tesisinde Sebze veya Muz Yetiştiriciliği projesi
Beyaz Şapkalı Kültür Mantarı/İstiridye Mantarı vb. ÜretimiEn az 100 m2’lik kapalı alanda 15-20 ton/yıl kompost ve 3 kat ranza veya diğer sistemlerin uygulandığı, sırt pompası, sulama sistemleri, 1 adet vantilatör, aspiratör, higrometre ve termometre içerikli Beyaz Şapkalı Kültür Mantarı/İstiridye Mantarı vb. Üretimi ve Yeni Tesis Yapımı projesi
Yöresel Tarım Ürünleri, Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması ve PaketlenmesiBasınçlı sulama sistemi kullanımı zorunlu olmayıp ilgili proje konusu ürün üretiminde kullanılan makine ve ekipman içerikli projeler

(2017 yılında kurulacak tesislerde dikim sezonunun uygulama takviminin dışında olması durumunda, hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra sertifikalı veya standart tohum/yumru/fide/fidan dikimi, geç sonbaharda veya erken ilkbaharda yapılmasına dair taahhüt alınarak diğer giderlerin hibe sözleşmesi içerisindeki zaman diliminde gerçekleşmesi sağlanarak uygulanabilir.)

En az 5 dekarlık alanda çok yıllık yöresel ürün (coğrafi işaretli ürün) ve Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi projesi
En az 250 kg/yıl yağ ve 1 adet distilasyon kazanı, soğutucu eşanjörü, su seperatörü, yağlı su toplama tankı, yakıt tankı ve su pompası içerikli Lavanta, Kekik, Biberiye vb. Bitki Üretim ve İşleme projesi
Yayımlanan Coğrafi İşaretli Ürünler Listesi haricinde başvuru süresi içerisinde TürkPatent tarafından tescili yapılan benzer tarımsal ürünler için başvuru yapılabilecektir. Coğrafi İşaretli Ürünler ile ilgili projelerde sadece listede karşılarında belirtilen illerdeki proje başvuruları kabul edilecektir.

Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar

 • Başvuru sahiplerinin başvuru yapmadan önce Bakanlar Kurulu Kararı, Tebliğ ve Başvuru Rehberini incelemesi tavsiye edilmektedir.
 • Bütün proje konularında Proje Ölçeği KDV hariç asgari 30 bin TL olacak şekilde hazırlanacaktır.
 • Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde, işletme proje ölçeğinden en az %50 daha büyük kapasiteli olmalıdır.
 • Bitkisel üretim konularından, Örtüaltı ve Mantarcılık projeleri hariç diğer projelerin ve Yöresel Tarım Ürünleri (Coğrafi İşaretli Ürün), Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması ve Paketlenmesine yönelik projelerin uygulama alanları birden fazla parselden oluşuyor ise bu durumda en küçük parsel 1 dekardan az olamaz; en fazla 4 parselden oluşacak olup parseller mutlaka birbiriyle bitişik olacaktır ve parsellerden en az bir tanesi proje uygulanacak köy sınırları içinde olacaktır.
 • Hayvancılık projelerinde kiralık olarak kullanılacak işletmelerde, İşletme Tescil Belgesi ve işletmenin üzerinde bulunduğu araziye ait (arazi üzerinde işletme görünmeyebilir) en az 3 yıllık Kira Sözleşmesi veya Tahhütname/Fiili Kullanım Taahhütnamesi sunulması gerekmektedir.
 • Bitkisel Üretim projelerinde hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibarıyla mülkiyeti başkasına ait veya Genç Çiftçinin hissesi bulunan yatırım parseline ilişkin diğer hissedarlar ile yapılan en az 5 yıllık Noter/Muhtar onaylı Kira Sözleşmesi veya Tahhütname/Fiili Kullanım Taahhütnamesi sunulması gerekmektedir.
 • Bitkisel Üretim ile Yöresel Tarım Ürünleri (Coğrafi İşaretli Ürün), Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması ve Paketlenmesine yönelik Tavsiye Projeler haricinde farklı ölçekte ve hibe miktarında Özel Proje ile başvuru yapılabilir. Özel Projelerin de Tebliğ ve Başvuru Rehberi hükümlerine uygun olması gerekmektedir.
 • Sözleşme aşamasında proje konusunda Bakanlık uhdesinde kurulmuş olan (ÇKS, Türkvet, AKS, ÖKS, OTBİS v.b.) çiftçi kayıt sistemine üye olunması ve üye olunduğunu gösterir belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Sözleşme aşamasında proje konusunda ve içeriğinde olan ürün ve malların doğal risklere karşı en az bir üretim döneminde veya en az bir yıl TARSİM tarafından sigortalanması ve sigorta poliçe suretinin ibraz edilmesi gerekmektedir. TARSİM kapsamında olmayan tesis veya gider kalemleri için poliçe istenmez.
 • Başvuruda “Organik Tarım” var ise 5262 sayılı Organik Tarım Kanununa ve ilgili Yönetmelik kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu ile Genç Çiftçi arasında yapılmış sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Başvuruda “İyi Tarım” var ise ilgili Yönetmelik kapsamında organik ürünün veya girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu ile Genç Çiftçi arasında yapılmış sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Sözleşme aşamasında Basınçlı Sulama Sistemlerinin arazi üzerinde uygulamasını gösterir uzman tarafından çizilmiş ve onaylanmış proje ve uzmana ait onaylı diploma ve uzmanlık belgesi onaylı örneğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Makine, ekipman ve malzeme ile ilgili taslak teknik özellikler proje başvuruları ekinde sunulur ve projede kullanım amacı belirtilir.
 • Yeni alınan taşınırlar hibe sözleşmesi imzalanmasından sonra 3 yıl süre ile satılamaz, başkasına kiralanmaz, kullanım hakkını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Proje Yürütme Biriminin onayı hariç devredemez.
 • Proje kapsamında teslim edilen veya alınan Büyükbaş veya Küçükbaş Hayvanların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Proje Yürütme Biriminin “Zorunlu Kesim Onayı” haricinde satış dahil elden çıkarılamaz. Elden çıkarılan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların telafisi için Genç Çiftçiye en az 20 gün süre verilir. Telafi edilen mallara/hayvanlara ait fatura veya banka/PTT dekontu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Proje Yürütme Birimine teslim edilir. Telafi amaçlı temin edilecek Büyükbaş Hayvanlar, Kombine, Etçi veya bunların Melezi olan ırklardan en az 9 aylık yaşını doldurmuş dişi hayvanlar olacaktır. Telafi amaçlı temin edilecek Mandalar en az 12 aylık yaşını doldurmuş dişi hayvan olacaktır. Telafi amaçlı temin edilecek Küçükbaş Hayvanlar, teslim edilen ırkın benzer özelliklerini taşıyan en az 12 aylık yaşını doldurmuş hayvanlar olacaktır.
 • Proje kapsamında eşten, anneden, babadan, kardeşten, çocuktan ve bunların sahip/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında makine, ekipman, malzeme, fide, fidan, tohum ve canlı hayvan satın alınamaz.
 • Makine, Ekipman ve Malzeme ile ilgili taslak özellikler Proje Başvuruları ekinde sunulacaktır ve projedeki kullanım amaçları belirtilecektir.

Başvuru, Değerlendirme ve Uygulama Süreci

 • Son başvuru tarihi: 5 Mayıs 2017
 • Genç Çiftçi Proje Yürütme Birimi, başvuruları alır ve icmal başvuru bitiş tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonuna tutanak ile teslim edilir.
 • Genç Çiftçi proje Değerlendirme Komisyonu tarafından teslim alınan projeler 10 iş günü içerisinde değerlendirilip onaylanır. Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan nihai listeler belirlenen yerlerde ve şekilde ilan edilir.
 • Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan Genç Çiftçiler ile 5 iş günü içerisinde sözleşme imzalanır.
 • Genç Çiftçi, hibe ödeme taleplerini, yatırıma ait fiili gerçekleşmelerden sonra veya hibe sözleşmesi bitim tarihinden itibaren, 5 iş günü içerisinde yatırım yerinin bağlı olduğu İl/İlçe Müdürlüğüne yapar.
 • Genç Çiftçi Proje Yürütme Birimi, ödeme talebi ile ilgili belgeleri başvuru sahiplerinden alır, ödemeye ilişkin gerçekleşmeleri belgeleri aldığı günden itibaren 5 iş günü içerisinde yerinde tespit eder, belgelendirir ve tutanağa bağlar.
 • İlçe Genç Çiftçi Proje Yürütme Birimi, hibeye esas ödeme icmallerini 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne gönderir.
 • İl Müdürlüğü, hibe ödemesine esas ödeme icmallerini periyodik olarak TİGEM’e gönderir.
 • TİGEM, icmalleri banka ödeme formatına dönüştürüp hibe ödenmesini sağlar.
 • Hibe ödemesi, proje sahibi Genç Çiftçinin T.C. kimlik numarasıyla uyumlu olarak T.C. Ziraat Bankası tarafından yapılır.
Bizi Sosyal Medyada Beğenin
technofis

  Comments are closed.