Tag CEbelgelendirme

Ar-Ge Proje Desteği

Ar-Ge Proje Desteği

Kosgeb Dünyada veya Türkiye de olmayan yeni ürünler, ürün üretim yöntemleri veya hizmetler için verdiği

Hammadde, Malzeme, Sarf Malzemesi, Makine, Teçhizat, Personel desteğini kapsayan aşağıdaki başlıklarda ve oranlardaki destektir.

R-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMIDestek Üst Limiti (TL)DESTEK ORANI (%)
Ar-Ge ve İnovasyon Programı  
İşlik Desteğiİşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği30.000

(Teknopark içi)

24.000

(Teknopark Dışı)

75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği150.00075*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)300.00075*
Personel Gideri Desteği150.00075
Başlangıç Sermayesi Desteği20.000100
Proje Geliştirme   DesteğiProje Danışmanlık Desteği25.00075
Eğitim Desteği10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği20.000
Proje Tanıtım Desteği5.000
Yurtiçi – yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği25.000
Endüstriyel Uygulama Programı  
Kira Desteği18.00075
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği150.00075*
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli)500.00075*
Personel Gideri Desteği150.00075

 

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir

Yurtiçi Fuar Desteği

Yurtiçi Fuar Desteği

KOSGEB’in her yıl güncellediği fuar listesinde bulunan fuarlar için verilen % 50 oranlı hibe desteğidir. Destek; boş alan (yer) için kira, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar.

Yurtdışı İş Gezisi Desteği

Yurtdışı İş Gezisi Desteği

KOSGEB Birimleri veya Meslek Kuruluşları tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerinin:

Konaklama giderlerini,
Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri),
Yurt Dışı İş Gezisi Programı ile ilgili diğer giderlerini (tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı-organizasyon giderleri)

2018 Yeni Teşvikler

2018 Yeni Teşvikler

2018 de yeni teşviklerin, düzenlemelerin birçok yeni uygulamaların devreye gireceği açıklandı.

2018 Ocak ayı itibariyle;

Esnafa işsizlik maaşı,
Vergide yüzde 5 indirim,
KOBİ, küçük esnaf ve belediye çalışanları için de 2. emeklilik devreye girecek.
İstihdam teşvikleri yürürlükte olacak.